Kuusikkolammen säännöt

1.Kalastus, laavun ja WC:n käyttö on sallittu vain niille Keski-Suomen Perhokalastajien jäsenille, jotka ovat lunastaneet lampiluvan. 
Lampi on vain osittain vuokrattu meille. Lammella olevalla kodalla käy ruokailuryhmiä. Ryhmistä vetäjät ilmoittavat etukäteen tien varressa olevalla puomilla sekä mahdollisesti myös nettisivuillamme. Kun lammella on yksityistilaisuus, eivät kerholaiset mene lammelle lainkaan. Tästä on oltava tarkkana! 

2. Avovesikaudella ainoa kalastustapa on perhokalastus perinteisin perhokalastusvälinein. Kelluntarenkaan käyttö on sallittu. Veneen käyttö on kielletty. 

3. Talvella pilkkiminen on kausiluvan ostaneille sallittu. Pilkkimiseen ei myydä vuorokausilupia seuran jäsenille eikä vieraille. Kausiluvan ostaneen perheenjäsenille sen sijaan pilkkimiseen myydään vuorokausilupia. Elävien syöttien sekä syöttitahnan käyttö on kielletty. 

4. Vain yksihaaraiset, väkäsettömät koukut ovat sallittuja. Perhojen määrää ei ole rajattu kalastustilanteessa. 

5. Vain yksi vapa / kalastaja saa kerralla olla käytössä. 

6. Kausilupa sisältää viisi (5) kirjolohta kalastuskaudessa. Kausilupa alkaa 1.5. ja päättyy 31.4
seuraavaa vuotta. Maksukuitti on oltava mukana kalastettaessa. 

7. Seuran jäsenille myydään vuorokausilupia 10€/vrk hintaan, sisältää yhden (1) kirjolohen. 

8. Seuran ulkopuoliset vieraat (max 2 henkilöä kerralla) saavat kalastaa kausiluvan lunastaneen mukana 10€ / vrk per henkilö maksua vastaan, sisältäen yhden (1) kirjolohen. Vieraalla tulee olla maksettu kuitti mukana ja kausilupalainen vastaa vierailijansa sääntöjen noudattamisesta. 

9. Kausiluvan lunastaneen alle 14 v. lapset voivat käydä mukana lammella ilmaiseksi kalassa. 

10. Jokainen käyntikerta ja saalistiedot kirjataan kalastuspäiväkirjaan lammella ja mahdollisuuksien mukaan netissä. Postilaatikossa lammella on päiväkirja ja nämä säännöt. 

11. Kalanperkeitä ei saa jättää maastoon, upottaa suohon jne. Vuokraajan antamien ohjeiden mukaan on toimittava! Roskat, perkeet, siimanpätkät, tupakantumpit yms. poltetaan nuotiolla tai viedään pussissa kotiin. Mitään ei saa jättää maastoon eikä veteen vaan kaikki viedään pois. Jos annettuja ohjeita roskien käsittelystä rikotaan, kts. kohta 14. 

12. Nuotiota saa pitää vain laavulla. Kuivana aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta. Polttopuut eivät kuulu vuokraan, ne jokainen tuo itse tullessaan. 

13. Autojen pysäköinti on sallittu ainoastaan mastolle menevän huoltotien varressa (kts. kuva alla). Enää ei siis pysäköidä Seppo Mankosen pihassa! Autot on pysäköitävä niin, ettei pysäköinninstä aiheudu haittaa maston huoltoajolle. Kulku lammelle vain sovitun metsäpolun kautta.

14. Näiden sääntöjen rikkojaa rangaistaan kalastuskiellolla ja/tai jäsenen erottamisella yhdistyksestä.

Pysäköinti: